Regeringen har tillsatt en ny, rådgivande forskningsberedning. Av 13 ledamöter har 4 anknytning till vård eller medicinsk forskning: Jan Lundberg, global forskningschef AstraZeneca, Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap, Lunds universitet, chef för Vårdalinstitutet, Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik, KTH, projektledare inom Human Proteome Resource samt Lena Nordholm, professor i psykologi, rektor, Högskolan i Borås.