Enhetliga regler vid alla läroverk, en garanti för utomstående granskning och att fler än rektor vid ansvarigt universitet kan anmäla fusk. Detta diskuteras i en pågående utredning om regler för forskningsfusk som görs av bl a Vetenskapsrådet.