Socialstyrelsen har beslutat ge tillstånd till så kallad PGD/HLA i tre fall. PGD/HLA innebär preimplantatorisk diagnostik av befruktade ägg för att få fram ett barn som kan fungera som donator till ett sjukt syskon. Enligt lagen om genetisk integritet mm, som trädde i kraft den 1 juli 2006, kan Socialstyrelsen ge sådant tillstånd om det finns synnerliga skäl, bland annat ska alternativ behandling saknas, det ska röra monogent ärftliga sjukdomar och sjukdomen ska ha ett förlopp som gör att PGD/HLA passar.
Fyra ansökningar har inkommit sedan årsskiftet. I det fjärde fallet inväntar Socialstyrelsen kompletteringar och har inte tagit beslut än.