Alltför få strokepatienter vårdas på stroke-enhet, enligt en jämförelse som Socialstyrelsen presenterar den här veckan. Och skillnaderna mellan sjukhusen är stora. I Landskrona gick över 90 procent av patienterna miste om sådan vård under åren 2003–2005. I Västervik var siffran 60 procent och rikssnittet är 22 procent. Några sjukhus vårdade i princip alla på stroke-enhet, däribland Mariestad, Umeå, Skövde, Falköping och Lycksele.