Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att skärpa tillsynen inom psykiatrin.
– Patient- och rättssäkerheten måste stärkas. Vi vet att tillsynen inte varit tillräcklig. Anmälningarna från såväl vårdgivare som patienter och anhöriga ökar, säger Göran Hägglund i ett pressmeddelande.
Särskilda medel anslås: 6,45 miljoner för 2007, 13,5 miljoner för 2008 och 13,9 miljoner för 2009.
Särskilda behov av stärkt tillsyn gäller patienter som inte vill ta emot vård men som heller inte uppfyller villkoren för tvångsvård.
Det handlar också om patienter som upplever att de felbehandlats inom tvångsvården och om att riskbedöma patienter som överväger att ta sina liv, enligt socialministern.
Socialstyrelsen ska också senast sista oktober 2008 föreslå åtgärder för att stoppa användning av otillåtna tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården.