Alf Svensson (kd) fortsätter driva frågan om benskörhet. I maj ordnade han bentäthetstest i riksdagen för intresserade ledamöter och personal.
Hans engagemang började när han läste Läkartidningens tema om osteoporos i nr 40/2006. Där efterlystes en nationell handlingsplan för att begränsa benskörhet. Alf Svensson skrev en riksdagsmotion med krav på just en sådan plan ( LT 44/2006).
Motionen avslogs dock. Socialutskottets argument för avslag var att satsningar på enskilda sjukdomar är en fråga för sjukvårdshuvudmännen.