avtalsrörelsen 2007. Förhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, pågår nu för fullt.
– Vi förhandlar och vi vet inte om vi blir klara före sommaren eller inte. Den stora knäckfrågan är arbetstidsfrågan, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Innan förhandlingarna kan komma in på andra frågor måste frågan om dygnsvila redas ut. Läkarförbundet måste hantera situationen att de tre andra fackförbunden Kommunal, SKTF och SSR redan har gjort upp med SKL om en ny skrivning i de allmänna bestämmelserna (AB), den del av avtalet som de berörda facken vanligtvis förhandlar om gemensamt. Den nya skrivningen innebär ett generellt undantag från kravet på elva timmars sammanhängande dygnsvila och den går stick i stäv med Läkarförbundets strävan. I stället för att dygnsvilan ska vara sammanhängande ska den kunna brytas för tillfälliga störningar så länge dygnsvilan i genomsnitt – under den flera månader långa beräkningsperioden – blir elva timmar.
– Det är en väldigt långtgående skrivning. Det innebär att man kan bli störd i princip hur mycket som helst.
Kan Läkarförbundet säga nej till AB?
– Ja, det anser vi.
En lösning vore att föra in ett undantag från den kontroversiella allmänna bestämmelsen i de specialbestämmelser som gäller enbart läkarna. Det vore en ganska enkel väg, menar Eva Nilsson Bågenholm.
Flera förhandlingsträffar är planerade den här veckan.