George Bushs nominering av kardiologen James Holsinger till »surgeon general« i slutet av maj har mött hård kritik, inte minst från hbt- och aidsgrupper, på grund av Holsingers negativa inställning till homosexuella.
»Surgeon general« tjänstgör vid hälsodepartementet och är den amerikanska regeringens talesman i hälsofrågor. Bushs nominering måste godkännas av senaten.
Kritikerna pekar på att Holsinger i ledande ställning inom Metodistkyrkan motsatt sig att en lesbisk kvinna skulle få tjänstgöra som pastor och gett sitt stöd till en pastor som vägrat en homosexuell man att bli medlem i kyrkan. Holsinger har också, enligt CNS news, tillsammans med sin fru grundat »Hope Springs Community Church in Lexington«, som erbjuder rehabilitering för bland annat homosexuella som vill ändra sin sexuella läggning.