Antalet besök till läkare och annan vårdpersonal ökar, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2006 gjorde svenskarna 2,8 läkarbesök per person, hälften hos allmänläkare. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med året innan.
Statistiken visar också att den kraftiga minskningen av vårdplatserna avtagit. Inom till exempel den specialiserade somatiska vården minskade antalet platser med 108, motsvarande 0,5 procent. Året innan var minskningen 437 platser, eller 1,9 procent.