I förra veckan inledde brittiska General Medical Council förhör med läkarna bakom Lancet-artikeln från 1998 om att MPR-vaccin skulle kunna orsaka autism.
Anklagelsen mot Andrew Wakefield och hans kolleger gäller grovt tjänstefel, då omständigheterna kring studierna varit oetiska och godkännande från etiska kommittén erhållits på grundval av falska uppgifter.
Patienterna utsattes också under studien för behandling som inte var kliniskt indicerad. Dessutom bistod Andrew Wakefield vid tiden för studien en advokat som i sin tur biträdde föräldrar som hävdade att deras barn skadats av MPR-vaccin, något som inte framkom inför publiceringen i Lancet (1998; 351:637-41).