I juni fick 555 119 personer sjuk- och aktivitetsersättning till en sammanlagd kostnad av 5,7 miljarder kronor.
Det är i stort sett lika många och kostar ungefär lika mycket som både ett och två år innan. Däremot har antalet personer som fått sjukpenning utbetald minskat från 231 801 i juni i fjol till 203 990 i juni i år.
Sjukpenningskostnaden för juni 2007 uppgick till 2,5 miljarder kronor; det betyder cirka 3 000 000 kronor mindre än samma månad ifjol.