Antalet svenskar antagna till den danska läkarutbildningen inför hösten är långt mindre än förra året. Då antogs 314 svenskar. De utgjorde 27 procent av de antagna. I år antogs 172 svenskar, omkring drygt 15 procent.
Den danska regeringen har länge ansett att de svenska studenterna varit för många. Skillnader i betygssystem och konverteringsregler har gynnat svenskarna. I våras beslutade den danska regeringen om ändrade regler för att jämna ut skillnaderna.
Länderna tar in ungefär lika många läkarstudenter i år, omkring 1 100, trots skillnader i befolkningen. Danmark har 5,4 miljoner invånare.
I Danmark har utbildningsplatserna fördubblats sedan början av 1990-talet, allt för att råda bot på framtida läkarbrist, särskilt specialister (se även LT nr 36/2006).