Den här veckan invigs Stockholm Brain Institute (SBI). Institutet ska bedriva forskning inom kognitiv neurovetenskap och biologisk beräkningslära via modern hjärnavbildningsteknik och avancerad matematisk modellering. Dessutom har man tillgång till databanker, tex Tvillingregistret. Framför allt fokuseras på lärande och minne, agerande och känsel samt emotioner. Detta ska studeras utifrån utveckling och åldrande, könsskillnader samt sjukdomar i hjärnan. Målet är att utveckla biomarkörer för diagnostik samt nya behandlingsprinciper. Tio svenska forskargrupper är knutna till SBI, som är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.