Regeringens treåriga miljardsatsning som ska stimulera landstingen till en bättre sjukskrivningsprocess har satt sjukskrivningsfrågorna på agendan hos sjukvårdens chefer, men det gäller främst på landstingsdirektörsnivån.
Det visar en undersökning gjord på uppdrag av regeringen och ledd av Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Karolinska Institutet.
Sjukskrivningsfrågor, till exempel samverkansrutiner och kvalitetssäkring, var tidigare en icke-fråga bland cheferna, trots att sjukskrivningsarbetet bland läkarna var ett stort arbetsmiljöproblem.
På lägre chefsnivåer syns inte samma förändring. Många verksamhetschefer upplever inte att de har stöd uppifrån och de är osäkra på exakt vad i sjukskrivningsarbetet som kan ledas och styras av chefer.

Läs mer: http://www.ki.se/ip