Påtryckningarna mot Kinas handel med organ fortsätter.
Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm och transplantationsläkare Annika Tibell, ordförande i internationella Transplantation Society, ska den 15 september träffa statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, för att diskutera vad den svenska regeringen kan göra i frågan, inte minst inför OS i Peking nästa sommar.
World Medical Association har under året försökt påverka högsta instans i landet, bland annat genom ett besök hos kinesiska läkarförbundet, där Eva Nilsson Bågenholm deltagit som representant i dess etiska råd (se LT nr 1–2/2007 och 11/2007).
– Vi har nog gjort vad vi kan, än viktigare är nu vad enskilda stater kan göra. Vi vill att den svenska regeringen ska vara informerad. Problemet är att många inte vet vad som händer i Kina.