Sjukhusen behöver inte längre köpa läkemedel via Apoteket AB. Det är det troliga beskedet från delbetänkandet om sjukhusapoteken, som presenterades av apoteksmarknadsutredningen den 27 augusti, efter denna tidnings pressläggning. Från den 1 juli 2008 blir det möjligt för sjukhusen att vända sig till vilken leverantör man vill för att sköta distributionen av läkemedel till slutenvården, enligt uppgifter i medierna. I dag ligger dessa inköp på cirka fem miljarder kronor årligen.
Anders Dahlqvist, ordförande i Läkarförbundets läkemedelsråd, välkomnar konkurrensbeskedet för att det ger förutsättningar för andra att komma in på marknaden. Ändå tror han inte att beslutet får så stora konsekvenser.
– Man måste släppa marknaden fri. Nu blir det möjligt för landstingen själva att driva sjukhusapotek. Med den regionalisering som sker kan det också bli aktuellt med samverkan mellan tex större sjukhus, säger Dahlqvist.