Antalet rapporterade fall av syfilis ökade med 75 procent under första halvåret 2007 jämfört med samma period förra året, enligt Smittskyddsinstitutets halvårsstatistik.
Över 100 av de 131 rapporterade fallen i år gällde män. Ökningen av syfilis är störst bland män som har sex med män.
Klamydia ökade med 52 procent, jämfört med förra året, till 22 610 rapporterade fall i år, mer än hälften gällde kvinnor. Ökningen beror delvis på ny och bättre diagnostik.
Antalet fall av gonorré minskade med 10 procent till 344 fall.