Apoteket sa förra veckan nej till att svara utförligt på de detaljerade frågor som Konkurrensverket ställt angående bolagets framtida åtgärder inför avvecklingen av apoteksmonopolet, se LT nr 34. Apotekets VD Stefan Carlsson säger att uppgifterna är känsliga att lämna ut inför framtida konkurrenter. Bolaget svarar att eftersom Konkurrensverkets frågor inte föranletts av misstankar om överträdelse av Konkurrenslagen utan motiveras av verkets eventuella regeländringar för att undanröja hinder för en öppen apoteksmarknad, behöver inte uppgifterna lämnas ut. Apoteket menar att verkets utredningsbefogenheter är kopplade till Konkurrenslagen, och därför har uppdraget att lämna förslag på regeländringar inget stöd där.