Stockholms läns landsting har hittills godkänt 168 husläkarmottagningar för så kallad auktorisering inom Vårdval Stockholm, och fler ansökningar ska bedömas under hösten. Såväl nya som gamla aktörer, även landstingets egna, måste ansöka om auktorisation för att verka som husläkare.
Endast vid fyra av landstingets egna husläkarverksamheter har personalen anmält intresse för avknoppning. Dessa ligger på Värmdö, i Solna och på Kungsholmen.
Avknoppning uppmuntras av landstinget bland annat genom starta eget-kurser.