Angående artikeln »Försök att nå resolution om medicinsk hjälp till Irak« i Läkartidningen nr 38/2007 vill Fredrik Westerholm, Sida, göra ett klarläggande:
Påståendet att Sida inte kunde gå med på formuleringen av resolutionen som den var stämmer inte. Sidas uppdrag var att som moderator hjälpa organisationerna i diskussionen, aldrig att skriva under någon resolution. Fredrik Westerholm vill också understryka att initiativet till samgående för att mobilisera för den akuta situationen i regionen är såpass viktigt att det bör uppmuntras och inte hindras.
En annan felaktighet dök upp i artikeln om Irak. Det var inte Karouk Said, ordförande i Kurdiska läkarsällskapet i Sverige, utan Kamaran Daham, medlem i samma förbund, som sa:
– Vi hade bestämt oss för att lämna politiken åt sidan. Samtidigt vet vi att Kurdistan nyligen blev utan läkemedel i två veckor. Det är detta vi fruktar.