Väntetidsåtgärder utgjorde 8 procent av utomlänsvårdtillfällena i landet 2005. Det visar statistik över utomlänsvården under 2005 som Socialstyrelsen presenterar den här veckan.
Därutöver var 45 procent planerad vård och 48 procent oplanerad vård.
Om man i stället ser till kostnaderna stod väntetidsåtgärderna för 18 procent av utomlänsvården.
Den vanligaste åtgärden inom hela utomlänsvården var koronarangiografi. Den vanligaste väntetidsåtgärden var total kardiopulmonal bypass.
Vanligt inom den oplanerade vården var förlossning, alkoholförgiftning och magsmärtor.
Av landstingen var Värmland, Västmanland och Norrbotten stora nettokonsumenter av utomlänsvård. Uppsala, Västerbotten, Örebro och Skåne sålde mer än de konsumerade 2005.