Ett projekt som går ut på att använda metoder som har vetenskapligt stöd i omhändertagandet av psykiskt sjuka införs nu i 13 kommuner. Det nya arbetssättet betecknas Integrerad psykiatri och har i Sverige implementerats och vidareutvecklats i Lysekil. Integrerad psykiatri går ut på att kommun, psykiatri, primärvård och anhöriga samarbetar genom att sätta individen i centrum, nära hennes geografiska hemvist.
Målet är att hjälpa psykiskt sjuka till ett bättre liv.