– Förslaget är bra, men målet måste vara att hitta fel i systemen, inte att peka ut enskilda syndabockar.
Det säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman, apropå att socialminister Göran Hägglund vill att Lex Maria-anmälningar ska kunna göras anonymt. Andersson Forsman menar att händelser i vården nästan alltid beror på dåliga rutiner.
– Det är därför man vill ha en hög rapporteringsfrekvens, för att kunna ändra rutinerna.