Ett helprivat barnsjukhus, Barnsjukhuset Martina, öppnar vid Sophiahemmet i Stockholm under 2008, och blir landets första helprivata vårdinrättning för barn.
Barnsjukhuset, som ska kunna ta emot 20000 besök per år, ska ha barnavårdscentral, akutmottagning och specialistmottagning. Sjukhuset ska ta emot barn och ungdomar upp till 16 år.
Sjukhusets verksamhet ska helt finansieras av patientavgifter, som antingen betalas direkt av patienterna eller via en försäkring. Försäkringsbolaget Skandia ska ta fram en barnsjukvårdsförsäkring.
En av initiativtagarna till sjukhuset, Olle Söder, professor och överläkare i barnmedicin, säger i ett pressmeddelande att möjligheten att erbjuda barnsjukvård via en försäkringsbaserad lösning är »spännande och utmanande«.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm säger att förbundet inte har något emot helprivat vård. Det ska vara fritt att starta sådan vård, och den kan avlasta den offentliga vården. Men den offentliga vården ska helst vara så bra att det inte finns behov av helprivat vård. Att sjukhuset startar kan vara ett underbetyg, menar hon.
– De vet ännu inte om de har någon marknad. Många säger att de privata sjukförsäkringarna växer lavinartat. Försäkringarna har hittills rört personer i arbetsför ålder. Barnsjukvårdsförsäkringar är något helt nytt.