World Medical Association (WMA) meddelade vid sitt möte i Köpenhamn i helgen att man ska revidera de etiska principerna för medicinsk forskning som omfattar människor, den så kallade Helsingforsdeklarationen.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i WMAs kommitté för medicinsk etik, leder arbetsgruppen som tar fram ett utkast som, efter remissförfaranden under året, i bästa fall leder till en reviderad deklaration redan i oktober 2008.
Enligt Eva Nilsson Bågenholm blir det ingen genomgripande förändring jämfört med den senaste versionen från år 2000.
– Vi tror inte att det behövs och det skulle ta mycket lång tid, därför siktar vi på att ta till oss de viktigaste synpunkter som kommit in, säger hon.
Sådana synpunkter rör till exempel de krav som ställs för att inkluderas i kliniska prövningar, skrivningarna om frivillighet att delta i studier och hur vissa grupper, som barn, gravida och särskilt utsatta, ska hanteras.