Från att ha legat stilla de senaste åren väntas kostnaderna för receptbelagda läkemedel nu stiga, enligt Socialstyrelsens rapport »Läkemedelsförsäljningen i Sverige«. Orsaker är bl a att utbudet av nya läkemedel ökar och att det säljs läkemedel i större volymer. Dessutom gick flera patent på storsäljare ut 2002–2005, vilket gjorde att priserna sjönk. Det väntas inte ske de närmaste åren. Läs rapporten på http://www.socialstyrelsen.se