I förra veckan träffades åter Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting för avtalsförhandlingar. Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, låter lite uppgiven när hon säger att inget har hänt, och att hon heller inte har några förhoppningar om att det kommer att lossna när parterna träffas igen denna vecka.
Däremot finns öppningar för fler avstegsavtal i arbetstidsfrågan. Läkarföreningen i Örebro har till exempel fått ett förslag från arbetsgivaren förra veckan som »ser rätt bra ut«, enligt läkarföreningens ordförande Svante Hugosson. Han hoppas att avtalet blir ungefär som Jönköpings.
– Vi finslipar nu på detaljer till nästa möte med arbetsgivaren den 19 oktober, säger Svante Hugosson.