Institutet för psykosocial medicin (IPM), har enligt ett riksdagsbeslut avvecklats som myndighet. Verksamheten har nu förts över till Stockholms universitet och bytt namn till Stressforskningsinstitutet.
Stressforskningsinstitutet ska studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. Institutet har fem forskningsgrupper: »Arbetsorganisation och hälsa« (leds av fil dr Hugo Westerlund), »Barn och trauma« (docent Frank Lindblad), »Migration och hälsa« (docent Solvig Ekblad), »Stressprevention« (docent Aleksander Perski) samt »Stress och återhämtning« (professor Torbjörn Åkerstedt).