En ny myndighet, Vårdinspektionen, ska senast år 2014 ha tagit över ansvaret för all tillsyn över såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård.
Det väntas den statliga Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten föreslå inom kort, enligt Dagens Nyheter. Idag fördelas ansvaret på Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Statens institutionsstyrelse och kommunerna.
Ansvarskommittén kom med ett liknande förslag tidigare i år, se Läkartidningen nummer 10/2007.