Landstinget i Värmland förlänger inte avtalen med det privata bolaget Carema närvård som löper ut om ett år. Det beslutade landstingsstyrelsen den 16 oktober. Carema driver bland annat sjukhusen i Säffle och Kristinehamn.
En förlängning av avtalen skulle låsa in möjligheterna till utveckling, enligt landstingsdirektören Tore Olsson, som påpekar att beslutet inte beror på något missnöje med Carema.
Landstinget har i en utvärdering funnit en rad utvecklingsområden. Det handlar bland annat om ökad läkarbemanning och bättre läkarkontinuitet. Det handlar också om bättre vårdkedjor och ökad samverkan mellan Carema, kommunerna och landstingets verksamheter.
I utvärderingen sägs också: »Ett flertal av de intervjuade hade förväntat sig att Carema skulle bidra med nya idéer och arbetssätt men upplever att så inte har varit fallet.«
En planerad utvärdering av landstingets familjeläkarsystem och eventuellt samarbete med landstingen Örebro och Västra Götaland påverkar också beslutet.