Flera frågor i Ansvarskommitténs betänkande, som kom i vintras, har hamnat under luppen i nya utredningar. Regeringens patientsäkerhetsutredare Toivo Heinsoo analyserar till exempel möjligheterna till en ny patientlag, som kommittén föreslog, och ska vara klar i december nästa år. Regeringen har även utsett Jan Åke Björklund till en »samtalspartner« att åka runt i landet för att höra med politiska företrädare om intresset för frivilliga överenskommelser att bilda storregioner, i enlighet med kommitténs förslag. Arbetet ska rapporteras i maj nästa år.
Frågan om storregioner engagerar. Närmare 600 remisser kring kommitténs betänkande har kommit in och bearbetas i höst av Finansdepartementet, ett arbete som ska vara klart strax efter årsskiftet. Många kommuner och landsting är positiva till storregioner medan det bland myndigheter och organisationer finns både positiva och negativa röster, enligt före detta huvudsekreteraren Martin Olauzon. Han sitter för övrigt med i den statliga Stabsmyndighetsutredningen, som berör flera övergripande förslag om statlig styrning och uppföljning som togs upp av Ansvarskommittén.
Likaså i regeringen är åsikterna splittrade angående storregioner: kristdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet står bakom förslaget medan moderaterna inte vill skjutsa på frågan, menar Martin Olauzon:
– Moderaterna sa i somras, och så sent som på deras stämma, att de har inriktningen att om det kommer initiativ underifrån från landsting om att jobba i stora regioner kommer man inte att motarbeta det. Men de andra partierna är mycket mer pådrivande i frågan. Det politiska läget är allt annat än klart.