Medlemsavgiften till Akademikernas erkända a-kassa, AEA, sänks med 55 kronor per månad från 225 till 170 kronor, från den 1 januari 2008. Det är det goda läget på arbetsmarknaden som minskat kassans kostnader, enligt AEA.
Avgiften har rört sig upp och ner senaste året. När de nya a-kassereglerna trädde i kraft den 1 januari höjdes den från 90 kronor till 240 kronor. Den 1 september sänktes den till 225 kronor, och nu sänks den alltså ytterligare till 170 kronor.