Det blir GlaxoSmithKline som får i uppdrag att förse svenskarna med vaccin vid en eventuell pandemi, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Företaget har åtagit sig att leverera upp till 18 miljoner doser under sex månader till Sverige vid ett utbrott.
Socialstyrelsen, SKL och Stockholms läns landsting har, på regeringens uppdrag, upphandlat en garanti för vaccinleverans.