Regeringen vill ha en nationell strategi för kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och tillsätter därför en utredning som ska ta fram förslag på yrkeskriterier och bättre förutsättningar för kompetens- och karriärutveckling. Betänkandet ska lämnas senast i november 2008.
Ett mål är att all personal ska ha grundläggande yrkeskompetens. Idag har endast 68 procent av undersköterskorna formell omvårdnadsutbildning. Bland dem som nyrekryteras är siffran endast 58 procent.