Tre nya namn finns med i valberedningens förslag till ledamöter av förbundets centralstyrelse inför fullmäktigemötet 22–23 november:
Karl Obrant, professor i ortopedi, forskningschef vid Universitetssjukhuset i Lund och ledamot i Chefsföreningen.
Mikael Rolfs, specialist i anestesi- och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, förste vice ordförande i Stockholms läkarförening och ledamot i Sjukhusläkarföreningen.
Fredrik Åberg, ST-läkare i psykiatri i Varberg, sekreterare i Hallands läkarförening och vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening.
Dessutom föreslår valberedningen omval av förbundets förste vice ordförande Marie Wedin och omval av CS-ledamöterna Christina Berntsson, Hans Hjelmqvist, Anna Rask-Andersen och Heidi Stensmyren.
Övriga nominerade och därmed valbara är också Peter Danielsson, Malmö, Christer Olofsson, Karlskrona, Christina Spjut, Stockholm och Sven Wallerstedt, Göteborg.
CS-ledamöterna Anders Dahlqvist, Anders Ekbom och Charlotta Sävblom ställer inte upp till omval.