Oväntat nog blev det ingen diskussion alls på fullmäktigemötet kring hur förbundet ska agera gentemot Ansvarskommitténs förslag.
Formuleringen i motionen att förbundet »med kraft«
ska agera mot förslaget om ett fåtal regioner verkade alla vara rörande eniga om. Samt att förbundet med samma kraft ska verka för att oberoende utredningar görs av hur sjukvården i befintliga storregioner fungerat.
– Glädjande att se att CS besvarat med ja. Det är en tydlig markering i hur vi ska gå vidare, sa Martin Öst, Göteborgs sjukhusläkarförening, i utskottet