Ett brett gehör fick motionerna om möjlighet till fackligt arbete och behovet av information om ändrade anställningsvillkor när sjukvården privatiseras.
Christina Spjut, Stockholms läkarförening, målade upp bilden av ett Stockholmslandsting som inom några år till stora delar övergått i privat drift. Läkarförbundet måste värna möjligheten till fackligt arbete i och efter privatiseringsvågen.
– Annars kommer förbundet att försvinna, sa hon.
Informationen från förbundet behöver också öka om vilka effekter övergång till privat regi eller privat anställning kan få för sjukersättning, pension, föräldraledighet med mera.
– Flera av de privata aktörerna har klart sämre villkor. Man kan söka sig tillbaka till landstinget, men pensionsfrågan kan vara »körd«. Det är en jättetung fråga. Jag tycker inte förbundets information har varit så tydlig, sa hon.