Sjukhusläkarföreningens och Stockholms läkarförenings motion i arbetstidsfrågan väckte en livlig debatt i förhandlingsutskottet.
Enligt motionen skulle Läkarförbundet inte skriva avtal med arbetsgivaren om att läkarinsatser under jour och beredskap kan betraktas som tillfälliga avvikelser, »force majeure«.
– Andra förbund har skrivit på det här och vi vill inte att förbundet gör det. Jag tycker inte vi ska ge något förhandlingsutrymme där, sa Christina Spjut, Stockholm, i utskottet.
– Om vi binder upp oss får vi det svårare, sa ordförande Eva Nilsson Bågenholm i plenum.
Hon höll ett långt anförande om hur man hellre ville förhålla sig i avtalsrörelsen i förhållande till de centrala skrivningar i §13h i de allmänna bestämmelserna som de andra fackförbunden redan gått med på.
– Vi kan acceptera §13h om vi får en »bypass« i specialbestämmelserna, som ersätter de allmänna bestämmelserna. Utifrån det kan vi teckna lokala avtal, sa hon bland annat.
Efter votering i plenum vann CS förslag.