Rättsmedicinalverket anser att det fortfarande finns stora brister i de rättsintyg som utfärdas av kontrakterade rättsintygsläkare och läkare vid de rättsmedicinska avdelningarna.
Trots att ny lag infördes 1 januari 2006 kvarstår problem. Myndigheten riktar till exempel kritik mot att läkarna ofta saknar rutin och erfarenhet, att kvaliteten i intygen brister och att få intyg skrivs i förhållande till antal vålds- och sexualbrott.