Bakre raden från vänster: Lars Nevander, Karl Obrant (nyval), Benny Ståhlberg (andre vice ordförande), Ann-Marie Pernulf, Johanna Pallin (adjungerad, MSF), Gunnar Welander, Fredrik Åberg (nyval).
Mitten från vänster: Thomas Flodin, Heidi Stensmyren, Marie Wedin, Anna Rask-Andersen, Christina Berntsson.
Längst fram från vänster: Hans Hjelmqvist, Eva Nilsson Bågenholm, Mikael Rolfs (nyval).