Landstingens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till 14,8 miljarder kronor under årets första nio månader – en ökning med 3,5 procent jämfört med förra årets period. Likaså ökar landstingens kostnader för subventionerade läkemedel. En av orsakerna till kostnadsökningarna är enligt Läkemedelsförmånsnämnden de många nya och dyrare läkemedlen för prioriterade patientgrupper.

Anell på Riksstämman

På Riksstämman i november deltar Anders Anell i symposiet »Vem vinner på vinstdrivande vård?« som leds av Läkartidningens medicinske chefredaktör Josef Milerad.