Hur gick det med utredningen om Salus Ansvar Liv, en av de stora frågorna på förra årets fullmäktigemöte? Det undrade Christer Sjödin, Stockholms läkarförening, vid genomgången av verksamhets- och revisionsberättelsen.
Catarina Andersson Forsman, VD i Läkarförbundet, och förbundets styrelserepresentant i Salus Ansvar, berättade att hon i oktober 2006 väckt frågan i Salus Ansvars styrelse.
– Jag fick tyvärr inget gehör för en oberoende granskning där, förklarade hon.
Därmed skulle förra årets beslut vara verkställt, nämligen att Läkarförbundet tar initiativ till en utredning om Salus Ansvar Liv och, om möjligt, rapporterar resultatet av en sådan undersökning på nästa års fullmäktigemöte.
– Det är olyckligt att frågan inte kunde utredas vidare. Misstanken om att vi blivit lurade kvarstår. Det hade varit bra om förbundet kunnat undanröja detta, kommenterade Christer Sjödin.