Årets verksamhetsplan är betydligt kortare än tidigare års. Den har också en rad mätbara resultatmål. Något mätbart mål för läkares lönenivåer eller löneutveckling finns dock inte med, även om en sådan önskan fanns hos fullmäktige. Trots långa diskussioner hittade man ingen lämplig formulering.
– Kanske nästa år? sa förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm.