»Inte acceptabelt.« Det är Håkan Sörmans, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, syn på vårdgarantin två år efter införandet av den utvidgade garantin som infördes i november 2005. Stora variationer finns mellan landstingen. Andelen patienter som har fått vänta mer än 90 dagar på specialiserad vård varierar till exempel mellan 10 och 40 procent.
– Förändringar tar tid att genomföra, men två år är en lång tid och det borde ha hänt mer. Det behövs ett större engagemang på alla nivåer för att vårdgarantin ska bli det som den utlovar, säger Håkan Sörman i ett pressmeddelande.
Bäst på att klara vårdgarantin är Landstinget i Kalmar län, både när det gäller primärvård och specialiserad vård. Över 90 procent får telefonkontakt och läkarbesök inom garantins gräns. Lika många får tillgång till specialiserad vård.