EU ifrågasätter den nationella taxan som cirka 1 000 privatläkare och 1 400 sjukgymnaster är anslutna till. Men den svenska regeringen tar strid. Senast den 22 februari kommer Socialdepartementet att svara EU-kommissionen i ett försök att rädda systemet.
Enligt EU-kommissionen strider den nationella taxan mot EU-fördraget. För EU är knäckfrågan om den nationella taxan diskriminerar utländska vårdgivare. Många har gått på taxan under lång tid utan att konkurrensutsättas. Detta har även kritiserats av flera landsting, som vill ha kontroll över verksamheten själva.
– Den svenska regeringen står på vår sida. Nu hoppas vi på ett tillfredsställande svar från EU på regeringens brev. För privatläkarna handlar det om en existentiell fråga, säger Gunnar Welander, privatpraktiker och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.
Att EU ifrågasätter taxan betyder också att regeringens väntade beslut om att återinföra ersättningsetablering är skjutet på framtiden.