Flera läkare har hört av sig till Läkarförbundet om doktorsguiden.se, en sajt där patienter uppmanas gå in och betygsätta och kommentera enskilda namngivna läkare. Det finns en oro över att lögner sprids och läkare hängs ut, utan att man har möjlighet att försvara sig.
Som Läkartidningen berättade förra veckan, nr 3/2008, har doktorsguiden.se utgivarbevis från TV- och radionämnden, vilket gör att Personuppgiftslagen åsidosätts.
Läkarförbundet utreder nu vilka möjligheter det finns att korrigera felaktiga påståenden om läkare via Brottsbalken och tryckfrihetslagstiftningen. Vissa uppgifter skulle kunna falla under rubriceringen hets mot folkgrupp, förtal eller olaga hot. Förbundet ser också andra risker. Det kan till exempel handla om smutskastning från konkurrenter för att vinna marknadsfördelar eller andra typer av trakasserier.