Ylva Böttiger är född 1965 och har i flera år varit tidningens referent i farmakologi. Hon är ordförande i Svensk förening för klinisk farmakologi och vetenskaplig sekreterare i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor. Hon har också varit sekreterare i KIs forskningsetikkommitté.
I sitt arbete vid Läkemedelsinformationscentralen, dit läkare ringer med sina läkemedelsproblem, är hon medicinskt ansvarig för alla svar som går ut.
– Jag jobbar mycket med textredigering och hade jag inte blivit läkare hade jag gärna blivit journalist.
Svaren på läkemedelsfrågorna sammanställs och skickas till databasen Drugline. Ett urval publiceras i Läkartidningen under vinjetten Läkemedelsfrågan.
Som medicinsk redaktör vill Ylva Böttiger lyfta farmakopolitiska frågor, som att öka läkarnas möjligheter att göra rätt förskrivningar så att behovet av läkemedelsgenomgångar minskar.
– Jag vill stödja läkarprofessionen. Apotekarna ska inte behöva sopa efter läkarna. Att sätta ut ett läkemedel tar precis lika mycket tid som att sätta in ett läkemedel. Här behövs kunskap, elektroniska förskrivningsstöd och tillräcklig tid i patientmötet.
LT: Vad gör du på fritiden?
– Vi snickrar på ett förfallet fiskartorp i Tjusts ytterskärgård.Ylva Böttiger är en av tidningens åtta medicinska redaktörer.