Privatläkarföreningen har gjort gemensam sak med en rad branschorganisationer inom vård- och omsorgssektorn för att andelen privata utförare inom sektorn ska vara 50 procent. År 2012 hoppas de att andelen ska vara 25 procent, enligt organisationen Almega.
De vill arbeta för »patientens/brukarens ställning, valfrihet, mångfald och lika villkor«. De ska argumentera för kvalitet och en öppen resultatredovisning, de ska arbeta för ökad tillgänglighet och jämlikhet i vård och omsorg samt för mer och bättre vård och omsorg för skattepengarna, enligt programförklaringen.
Gunnar Welander, ordförande i Privatläkarföreningen:
– Det ligger i linje med vad vi tycker.
Gruppen består av Vårdföretagarna, Dentallaboratoriernas Riksförening, Svenska privatläkarföreningen, Föreningen Svensk Företagshälsovård, Privat vård och omsorg/Privo, Bransch personlig assistans och Äldreomsorgsbranschen.