En av tre kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län anser att dess verksamhet för att återanpassa äldre och funktionshindrade inte fungerar tillfredsställande. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen om kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå har bett medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i samtliga 44 kommuner besvara en enkät. Undersökningen visar bland annat att nästan 15 procent av kommunerna inte uppfyller kravet på att det ska finnas en instruktion om vem som ansvarar för de medicintekniska produkterna, till exempel rullatorer och rullstolar, inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.
De kommuner som bedömer att de inte uppfyller behoven ska göra en handlingsplan för att åtgärda bristerna, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.