Ett mindre antal stammar av årets influensavirus har visat sig vara resistenta mot Tamiflu, uppger Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Det muterade viruset är fortfarande känsligt för läkemedlet zanamivir (Relenza).
Det är inom ramen för ett europeiskt influensanätverk som man funnit att ett mindre antal av årets influensa A-stammar bär på en mutation som gör dem okänsliga mot läkemedlet oseltamivir (Tamiflu). De undersökta virusstammarna kommer vad man vet inte från patienter som behandlats med Tamiflu. Men den beskrivna mutationen har tidigare hittats i Japan, där vanliga influensafall ofta föreskrivs Tamiflu. De aktuella fynden ska dock inte innebära någon akut risk för att det denna säsong ska uppstå svårigheter med att behandla svårt sjuka influensapatienter. Däremot kommer fynden lite oväntat och ställer långsiktiga krav på skärpt uppmärksamhet, uppger myndigheterna.
Läs mer om influensa

Tamiflu gör minst skada där det ligger